Soạn văn 9 tập 2 bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 sgk

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I- LUYỆN TẬP LÝ THUYẾT 1. Mục đích của hợp đồnglà gì? Trả lời: Mục đích hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết 2. Trong các lại văn bản dưới đây, văn bản nào có tính pháp lí?Tường trìnhBiên bảnBáo cáoHợp đồngTrả lời: Văn...

Có thể bạn quan tâm:

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- LUYỆN TẬP LÝ THUYẾT

1. Mục đích của hợp đồnglà gì?

Trả lời:

Mục đích hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết

2. Trong các lại văn bản dưới đây, văn bản nào có tính pháp lí?

Trả lời:

Văn bản hợp đồng có tính pháp lí

3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

Trả lời:

Văn bản hợp đồng gồm:

Phần nội dung:

Phần kết thúc:

4. Những yêu cầu về hành văn số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: