Soạn văn 7 bài: Tục ngữ về con người và xã hội ngắn nhất

Câu 1: Một mặt người bằng mười mặt củaNghĩa của câu: con người đáng quý hơn tiền bạc, của cảiGiá trị kinh nghiệm: Đề cao giá trị của con người,Ứng dụng cụ thể:Có thể dùng câu tục ngữ khi an ủi một ai bị mất mát tài sản, tiền bạc “của đi thay người”.phê phán những trường hợp coi trọng của cải hơn con người.Dạy con cái biết quý trọng giá trị con người.Câu 2: Cái...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1: Một mặt người bằng mười mặt của

Câu 2: Cái răng, cái tóc là góc con người

Câu 3: Đói cho sạch, rách cho thơm

Câu 4: Học ăn, học nói, học gói, học mở

Câu 5: Không thầy đố mày làm nên.

Câu 6: Học thầy không tày học bạn.

Câu 7: Thương người như thể thương thân.

Câu 8: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Câu 9: Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: