Soạn văn 7 bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh ngắn nhất

Luyện tập: Trang 43 sgk ngữ văn 7 tập 2 Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: KHÔNG SỢ SAI LẦM Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời. Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập: Trang 43 sgk ngữ văn 7 tập 2

Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi:

KHÔNG SỢ SAI LẦM

Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.

Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm là một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì. Sai lầm cũng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.

Khi tiến bước vào tương lai, bạn làm sao tránh được sai lầm? Nếu bạn sợ sai thì bạn chẳng dám làm gì. Người khác bảo bạn sai chưa chắc bạn đã sai, vì tiêu chuẩn đúng sai khác nhau. Lúc đó bạn chớ ngừng tay, mà cứ tiếp tục làm, dù cho có gặp trắc trở. Thất bại là mẹ của thành công.

Tất nhiên bạn không phải là người liều lĩnh, mù quáng, cố ý mà phạm sai lầm. Chẳng ai thích sai lầm cả. Có người phạm sai lầm thì chán nản. Có kẻ sai lầm rồi thì tiếp tục sai lầm thêm. Nhưng có người biết suy nghĩ, rút kinh nghiệm, tìm con đường khác để tiến lên.

Những người sáng suốt dám làm, không sợ sai lầm, mới là người làm chủ số phận của mình.

(Theo Hồng Diễm)

a. Bài văn nêu lên luận điểm gì ? Tìm những câu văn mang luận điểm chính của bài văn trên.

b.Trong bài văn trên, để chứng minh luận điểm của mình, người viết đã đưa ra những luận cứ nào? Những luận cứ ấy có hiển nhiên và có sức thuyết phục không?

c. Cách lập luận của bài văn trên có gì khác với cách lập luận của bài Đừng sợ vấp ngã ?

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: