Soạn văn 7 bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận ngắn nhất

1. Tìm hiểu đề: xác định vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi phải sai lệch.Xác định vấn đề: Ý nghĩa của việc đọc sách trong cuộc sống con người.Đối tượng và phạm vi: Vai trò và giá trị của sách đối với đời sống con người.Khuynh hướng nghị luận: khẳng định việc đọc sách là hết sức cần thiếtYêu cầu: Dùng lí lẽ để bàn luận về giá trị...

Có thể bạn quan tâm:

1. Tìm hiểu đề: xác định vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi phải sai lệch.

2. Lập ý cho đề bài

3. Xây dựng lập luận

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: