Soạn văn 7 bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận ngắn nhất

| Tin mới | Tag:

LUYỆN TẬP

Câu hỏi trang 32 sgk ngữ văn 7 tập 2

Đọc bài văn và trả lời câu hỏi sau:

a. Bài văn nêu lên tư tưởng gì ? Tư tưởng ấy thể hiện những luận điểm nào ?

b. Bài có bố cục mấy phần ?Hãy cho biết cách lập luận được sử dụng trong bài ?

Bình luận
0

Bình luận