Soạn văn 10 tập 2 bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trang 86 sgk

| Tin mới | Tag:

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn

  • Là người làng Nhân Mục, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội
  • Ông sống vào những năm đầu thế kỉ XVIII
  • Ông là một người tài hoa và thông minh tuy nhiên lại không thích thi cử cho nên ông đã không đi thi
  • Tác phẩm tiêu biểu của ông chính là Chinh phụ ngâm khúc

Bản diễn chữ Nôm:

  • Phan Huy Ích (1750 – 1822): Quê ở Thiên Lộc Nghệ An, năm 26 tuổi ông đỗ tiến sĩ, tác phẩm tiêu biểu như Dụ Am văn tập, dụ am ngâm lục
  • Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748): Quê ở Văn Giang Kinh bắc nay thuộc tỉnh Hưng Yên, bà là người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc, tác phẩm tiêu biểu: dịch bản chinh phụ ngâm, truyền kì tấn phả

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh sáng tác: được viết vào những năm 40 của thế kỉ XVIII, dịch giả đã có sự sáng tạo khi dịch bản ngâm khúc chữ hán theo thể ngâm khúc, thể trường đoản cú thành thể thơ song thất lục bát
  • Vị trí đoạn trích: từ câu 193 đến 216
  • Nội dung: Đoạn trích miêu tả những cung bậc và sắc thái khác nhau của nỗi cô đơn, buồn khổ ở người chinh phụ khao khát được sống trong tình yêu và hạnh phúc lứa đôi

Bình luận
0

Bình luận