Soạn văn 10 tập 2 bài lập dàn ý cho bài văn nghị luận trang 89 sgk

| Tin mới | Tag:

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- TÁC DỤNG CỦA VIỆC LẬP DÀN Ý

Tác dụng:

  • Bao quát được nội dung chủ yếu
  • Tránh xa đề, lạc đề, lặp ý và tránh bỏ xót, triển khai ý không cân xứng
  • Phân phối thời gian viết bài một cách hợp lí

II- CÁCH LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

VD: Lập dàn ý cho đề:

Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của những con người, nhà văn M. Go-rơ-ki có viết:” Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”

1.Tìm ý cho bài văn

a) Xác định các luận đề

b) Xác định luận cứ

c) Tìm luận cứ cho các luận điểm

2. Lập dàn ý

a) Mở bài: giới thiệu nội dung cần nghị luận

b) Thân bài:

( triển khia lần lượt các luận điểm luận cứ)

c) Kết bài: nhấn mạnh hoặc mở rộng vấn đề

Bình luận
0

Bình luận