Soạn văn 10 tập 2 bài hồi trống Cổ thành trang 74 sgk

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Tác giả: La Quán Trung La Quán Trung (1330 - 1400?) là một tác giả văn học nổi tiếng, tên La Bản, hiệu Hải Hồ Tản Nhân, người vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây cũ. Tác giả chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử. Ngoài Tam quốc diễn nghĩa, ông còn viết nhiều truyện khác. Tuỳ Đường lưỡng triều chí chuyện, Tấn Đường Ngũ Đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện... Bình...

Có thể bạn quan tâm:

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả: La Quán Trung

La Quán Trung (1330 – 1400?) là một tác giả văn học nổi tiếng, tên La Bản, hiệu Hải Hồ Tản Nhân, người vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây cũ. Tác giả chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử. Ngoài Tam quốc diễn nghĩa, ông còn viết nhiều truyện khác. Tuỳ Đường lưỡng triều chí chuyện, Tấn Đường Ngũ Đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện… Bình sinh La Quán Trung là người kín đáo, cô độc, nhưng lại có hùng tâm. Tương truyền cuối đời La Quán Trung mai danh ẩn tích, từ năm 1364 thì không ai còn biết rõ tung tích của ông nữa.

2. Tác phẩm:

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: