Soạn văn 10 bài nỗi thương mình trang 107 sgk

Câu 2: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2 Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều? Qua đó, có thể nói gì về tình cảm của tác giả đối với nhân vật?

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều? Qua đó, có thể nói gì về tình cảm của tác giả đối với nhân vật?

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: