Soạn văn 10 bài lập luận trong văn nghị luận trang 109

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I- KHÁI NIỆM VỀ LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Hãy đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế mà thôi. Được thời cố thể thìbiến mất làm còn, hoá nhỏ thành lợn. Mất thời không thế thì mạnh quay thành yếu, yên chuyển làm nguy, chỉ như khoảng trở bàn tay mà thôi. Nay các ông không rõ thời thế, lại trang sức bằng...

Có thể bạn quan tâm:

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- KHÁI NIỆM VỀ LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Hãy đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế mà thôi. Được thời cố thể thìbiến mất làm còn, hoá nhỏ thành lợn. Mất thời không thế thì mạnh quay thành yếu, yên chuyển làm nguy, chỉ như khoảng trở bàn tay mà thôi. Nay các ông không rõ thời thế, lại trang sức bằng những lời dối trá, thế chẳng phải là kẻ thất phu hèn kém ư? Sao đủ để cùng nói việc binh được.

(Nguyền Trãi, Lại dụ Vương Thông)

Câu hỏi:

a) Kết luận ( múc đích) của lập luận là gì?

b) Để dẫn tới kết luận đó tác giả đã đưa ra những lí lẽ hoặc dẫn chứng (luận cứ) nào?

c) Hãy cho biết thế nào là một lập luận

Trả lời:

a) Kết luận (mục đích) của lập luận là chỉ ra cho giặc thấy nếu không hiểu thời thế, lại dối trá (kẻ thất phu hèn kém) thì không thể cùng nói việc bình được.

b) Để dẫn tới kết luận đó tác giả đã đưa ra những lí lẽ:

Kết luận: bọn Vương Thông không hiểu thời thế, lại dối trá nên chỉ là “kẻ thất phu hèn kém”, cầm chắc sẽ phải nhận thất bại về sau.

c. Lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.

II- CÁCH XÂY DỰNG LẬP LUẬN

1. Xác định luận điểm

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: