Phương trình đường Elip (Phần bài tập )- Giải bài tập hình học 10

Phương trình đường Elip – Giải bài tập hình học 10 PHẦN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN. PHẦN B. BÀI TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 1 trang 88 sách giáo khoa hình học 10. Xác định độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau: Bài 2 trang 88 sách giáo khoa hình học 10. Lập phương trình chính tắc của elip, biết: a) Trục lớn và trục nhỏ lần lươt là 8 và 6 b) Trục lớn...

Có thể bạn quan tâm:

Phương trình đường Elip – Giải bài tập hình học 10

PHẦN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.

PHẦN B. BÀI TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 1 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Xác định độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau:

Bài 2 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình chính tắc của elip, biết:

a) Trục lớn và trục nhỏ lần lươt là 86

b) Trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6

Bài 3 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:

Bài 4 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có các trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 80cm×40cm, người ta vẽ một hình elip lên tấm ván như hình bên dưới. Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Bài 5 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Cho hai đường tròn C1(F1;R1)C2(F2;R2). C1 nằm trong C2F1F2. Đường tròn (C) thay đổi luôn tiếp xúc ngoài với C1 và tiếp xúc trong với C2.Hãy chứng tỏ rằng tâm M của đường tròn (C) di động trên một elip.

ĐÁP ÁN:

Bài 1 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 2 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 3 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 4 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 5 trang 88 sách giáo khoa hình học 10.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: