Phương trình bậc hai với hệ số thực – Kiến thức cần nhớ – Bài tập giải tích 12

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Xét phương trình bậc hai a + bx + c = 0 với a, b, c ∉ R; a ≠ 0. Xét biệt số Δ= −4ac Xem thêm: Bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực tại đây. Nếu Δ<0 thì phương trình có hai nghiệm phức Nhận xét: Trên tập số phức, mọi phương trình bậc hai đều có hai nghiệm (không nhất thiết phân biệt). Tổng quát, mọi phương trình bậc n (n≥1). đều có n nghiệm phức...

Có thể bạn quan tâm:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Xét phương trình bậc hai ax^{2} + bx + c = 0 với a, b, c ∉ R; a ≠ 0.

Xét biệt số Δ= b^{2} 4ac

Xem thêm: Bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực tại đây.

Nếu Δ<0 thì phương trình có hai nghiệm phức

Nhận xét: Trên tập số phức, mọi phương trình bậc hai đều có hai nghiệm (không nhất thiết phân biệt). Tổng quát, mọi phương trình bậc n (n≥1).

đều có n nghiệm phức (các nghiệm không nhất thiết phân biệt).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: