Phương trình bậc hai với hệ số thực – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: Bài 1 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: −7; −8; −12; −20; −121 >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) −3+ 2x − 1 = 0 b) 7+ 3x + 2 = 0 c) 5− 7x + 11 = 0 >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: 7; 8; 12; 20; 121

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) 3x^{2} + 2x 1 = 0

b) 7x^{2} + 3x + 2 = 0

c) 5x^{2} 7x + 11 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) x^{4} + x^{2} 6 = 0

b) x^{4} + 7x^{2} + 10 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Cho a, b, c R, a 0, z_{1} , z_{2} là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax^{2} + bx + c = 0.

Hãy tính z_{1} + z_{2} z_{1} .z_{2} theo hệ số a, b, c.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận zoverline{z} làm nghiệm.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: