Phép chia số phức – Kiến thức cần nhớ – Bài tập giải tích 12

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp: Cho số phức z = a + bi. Ta có: Tổng của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng hai lần phần thực của số phức đó. Tích của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng bình phương môđun của số phức đó. Vậy tổng và tích của hai số phức liên hợp là một số thực. Xem thêm: Bài tập phép chia số phức...

Có thể bạn quan tâm:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp:

Cho số phức z = a + bi. Ta có:

Tổng của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng hai lần phần thực của số phức đó.

Tích của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng bình phương môđun của số phức đó.

Vậy tổng và tích của hai số phức liên hợp là một số thực.

Xem thêm: Bài tập phép chia số phức tại đây.

Chia số phức c + di cho số phức a + bi khác 0 là tìm số phức z sao cho c + di= ( a+ bi)z. Số phức z được gọi là thương trong phép chia c + di cho a + bi và kí hiệu là:

Vậy:

Chú ý:

Trong thực hành, để tính thương của z, ta nhân cả tử và mẫu của số phức đó với số phức liên hợp của a+bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: