Phép chia số phức – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: Bài 1 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12 Thực hiện các phép chia sau: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12 Tìm nghịch đảo của z là: >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12 Thực hiện các phép tính sau: >>Xem đáp án tại đây. Bài 4 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau: >>Xem đáp...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép chia sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm nghịch đảo của z là:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: