Phép chia số phức – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép chia sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm nghịch đảo của z là:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 138 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận