Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của Truyện ngắn Vợ nhặt

Mở bài: Vợ nhặt là một trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Kim Lân, in trong tập Con chó xấu xí. Tiền thân của truyện là Xóm ngụ cư – viết sau Cách mạng tháng Tám. Thân bài: Giá trị hiện thực Truyện được viết sau CM tháng Tám nhưng tác giả lấy bối cảnh nông thôn Việt Nam trước cách mạng, vào những ngày tháng đói...

Có thể bạn quan tâm:

Mở bài:

Vợ nhặt là một trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Kim Lân, in trong tập Con chó xấu xí. Tiền thân của truyện là Xóm ngụ cư – viết sau Cách mạng tháng Tám.

Thân bài:

Giá trị hiện thực

Giá trị nhân đạo của tác phẩm

Kết bài:

Vợ nhặt là tác phẩm thành công của Kim Lân. Qua tình huống truyện độc đáo, nhà văn đã làm nổi bật giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của tác phẩm. Chúng ta không chỉ thấy một Kim Lân tài hoa mà còn thấy một Kim Lân có tấm lòng tha thiết, sâu nặng với người nông dân nghèo khổ.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: