Ôn tập : Về phân số trang 166 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào? A . Hình 1 B . Hình 2 C . Hình 3 D . Hình 4 Bài giải: Hình 3. Chon C. Câu 2. Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm. Bài giải: Câu 3. Rút gọn các phân số : Bài giải: Câu 4. Quy đồng mẫu số các phân số : Xem thêm Ôn tập về các phép tính với phân số tại đây...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng frac{2}{5} là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào?

A . Hình 1

B . Hình 2

C . Hình 3

D . Hình 4

Bài giải:

Hình 3. Chon C.

Câu 2. Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài giải:

Câu 3. Rút gọn các phân số :

Bài giải:

Câu 4. Quy đồng mẫu số các phân số :

Xem thêm Ôn tập về các phép tính với phân số tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: