Ôn tập : Về phân số trang 166 SGK – Toán lớp 4 tập 2

| Tin mới | Tag:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng frac{2}{5} là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào?

A . Hình 1

B . Hình 2

C . Hình 3

D . Hình 4

Bài giải:

Hình 3. Chon C.

Câu 2. Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài giải:

Câu 3. Rút gọn các phân số :

Bài giải:

Câu 4. Quy đồng mẫu số các phân số :

Xem thêm Ôn tập về các phép tính với phân số tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4

Bình luận
0

Bình luận