Ôn tập : Về hình học ( tiếp theo ) trang 174 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.Quan sát hình bên, hãy chỉ ra: a) Đoạn thẳng song song với AB; b) Đoạn thẳng vuông góc với BC. Bài Giải: a) Đoạn thăng DE song song với đoạn thăng AB; b) Đoạn thẳng CD vuông góc với đoạn thẳng BC. Câu 2. Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật. a) 64cm; b) 32cm; c) 16cm; d) 12cm Bài giải: Chọn đáp án c) 16cm. Câu 3. Hãy...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1.Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Đoạn thẳng song song với AB;

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC.

Bài Giải:

a) Đoạn thăng DE song song với đoạn thăng AB;

b) Đoạn thẳng CD vuông góc với đoạn thẳng BC.

Câu 2.

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật.

a) 64cm; b) 32cm; c) 16cm; d) 12cm

Bài giải:

Chọn đáp án c) 16cm.

Câu 3. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Vẽ hình chữ nhật:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD = 5cm.

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm.

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại c, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 4cm.

Bước 4: Nối A và B ta được hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật là:

( 5 + 4 ) x 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (m2)

Đáp số: 18cm; 20m2

Câu 4. Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên.

Tính diện tích hình H

Bài giải:

Diện tích hình bình hành ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số : 24cm2

Xem thêm Ôn tập Về tìm số trung bình cộng tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: