Ôn tập : Về Đại lượng trang 171 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ = … phút 1 năm = … tháng 1 phút = … giây 1 thế kỉ = … năm 1 giờ = …. giây 1 năm không nhuận = … ngày 1 năm nhuận = … ngày. Bài giải: 1 giờ = 60 phút 1 năm = 12 tháng 1 phút = 60 giây 1 thế kỉ = 100 năm 1 giờ = 3600 giây 1năm không nhuận = 365 ngày năm nhuận = 366 ngày Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ a) 5 giờ = … phút 3 giờ 15 phút = … phút b) 4...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = … phút 1 năm = … tháng

1 phút = … giây 1 thế kỉ = … năm

1 giờ = …. giây 1 năm không nhuận = … ngày

1 năm nhuận = … ngày.

Bài giải:

1 giờ = 60 phút 1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây 1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây 1năm không nhuận = 365 ngày

năm nhuận = 366 ngày

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ

a) 5 giờ = … phút 3 giờ 15 phút = … phút

b) 4 phút = … giây 3 phút 25 giây = … giây

12 thế kỉ = … năm 2000 năm = … thế kỉ

Bài giải:

a) 5 giờ = 300 phút 3 giờ 15 phút = 195 phút

b) 4 phút = 240 giây 3 phút 25 giây = 205 giây

12 thế kỉ = 1200 năm 2000 năm = 20 thế kỉ

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : > ; = ; <

5 giờ 20 phút… 300 phút

495 giây … 8 phút 15 giây

Bài giải:

giờ 20 phút > 300 phút

495 giây = 8 phút 15 giây

Câu 4.Bảng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hằng ngày:


a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

Bài giải:

a) Thời gian Hà ăn sáng là: 30 phút.

b) Thời gian Hà ở trường buổi sáng là: 4 giờ.

Câu 5. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

Bài giải:

Vì vậy, chúng ta chọn b) 20 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: