Ôn tập : về đại lượng ( tiếp theo ) trang 172 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1m2= … dm2 1km2 = … m2 1m2=…cm2 1dm2=…cm2 Bài giải: m2 = 100dm2 1 km2 = 1 000 000m2 1m2 = 10 000cm2 1dm2 = 100cm2 Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : b) 500cm2 = … dm2 1cm2 = … dm2 1300dm2 = … m2 1dm2 = … m2 60 000cm2 = … m2 1cm2 = … m2 c) 5m2 9dm2 = … dm2 700dm2 = … m2 8m2 50cm2 = …. cm2 50 000cm2 = … m2 Bài Giải: b) 500cm2 = 5 dm2 1cm2 = dm2 1300dm2 = 13 m2 1dm2 = . m2 60 000cm2 = 6 m2...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2= … dm2 1km2 = … m2

1m2=…cm2 1dm2=…cm2

Bài giải:

m2 = 100dm2 1 km2 = 1 000 000m2

1m2 = 10 000cm2 1dm2 = 100cm2

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

b) 500cm2 = … dm2 1cm2 = … dm2

1300dm2 = … m2 1dm2 = … m2

60 000cm2 = … m2 1cm2 = … m2

c) 5m2 9dm2 = … dm2 700dm2 = … m2

8m2 50cm2 = …. cm2 50 000cm2 = … m2

Bài Giải:

b) 500cm2 = 5 dm2 1cm2 = frac{1}{100} dm2

1300dm2 = 13 m2 1dm2 = .frac{1}{100} m2

60 000cm2 = 6 m2 1cm2 = frac{1}{10000} m2

c) 5m2 9dm2 = 509 dm2 700dm2 = 7 m2

8m2 50cm2 = 80050 cm2 50 000cm2 = 5 m2

Câu 3. Điền dấu >; =; < vào chỗ chấm :

2m²5dm² … 25dm² 3m²99dm² … 4m²

3dm²5cm² … 305cm² 65m² …. 6500dm²

Bài Giai :

2m²5dm² > 25dm² 3m²99dm² < 4m²

3dm²5cm² = 305cm² 65m² =6500dm²

Câu 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được ½ kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải:

Diện tích của thửa ruộng là:

64 x 25 = 1600 (m2)

Khối lượng thóc người ta thu hoạch được trên thửa ruộng là:

1600 : 2 = 800 (kg)

Đổi 800kg = 8 tạ

Đáp số: 8 tạ thóc.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: