Ôn tập : Về các phép tính với phân số ( Tiếp theo ) trang 170 SGK – Toán lớp 4 tập 2

| Tin mới | Tag:

Câu 2. số ?

a) b)

Bài Giải :

Câu 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhât chảy được frac{2}{5} bể , giờ thứ hai chảy được frac{2}{5} bể .

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng frac{1}{2} bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Bài giải :

a) Sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được số phần bể là :

b) Số nước còn lại là :

Xem thêm Ôn tập Về Đại lượng tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4

Bình luận
0

Bình luận