Ôn tập : Về các phép tính với phân số ( tiếp theo ) trang 168 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Câu 4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh m a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó. b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông , mỗi ô có cạnh m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông ? c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó . Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật . Bài giải : a) Chu vi tờ giấy hình vuông là : Diện...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh frac{2}{5} m

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông , mỗi ô có cạnh frac{2}{25} m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài frac{4}{5} m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó . Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật .

Bài giải :

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là :

Diện tích của tờ giấy hình vuông là :

b) Diện tích của một ô vuông là :

Số ô vuông ban An cắt được là :

c) Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: