Ôn tập – Toán có lời văn lớp 2

ÔN TẬP (107-131) Bài 1: Đàn bò thứ nhất có 46 con, đàn bò thứ hai có 38 con. Hỏi hai đàn bò có bao nhiêu con? Bài 2: Hồng có 32 que tính, Lan cho Hồng thêm 18 que tính. Hỏi Hồng có tất cả bao nhiêu que tính. Bài 3: Hùng có 56 viên bi, Hùng cho Dũng 19 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi? Bài 4: Hai lớp 2A và 2B trồng được 74 cây, lớp 2A trồng được 36 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu...

Có thể bạn quan tâm:

ÔN TẬP (107-131)

Bài 1: Đàn bò thứ nhất có 46 con, đàn bò thứ hai có 38 con. Hỏi hai đàn bò có bao nhiêu con?

Bài 2: Hồng có 32 que tính, Lan cho Hồng thêm 18 que tính. Hỏi Hồng có tất cả bao nhiêu que tính.

Bài 3: Hùng có 56 viên bi, Hùng cho Dũng 19 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Hai lớp 2A và 2B trồng được 74 cây, lớp 2A trồng được

36 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 cái ca, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 18 cái ca. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu cái ca?

Bài 6: Nhà An có nuôi 65 con gà, nhà Dũng nuôi ít hơn nhà An 17 con gà. Hỏi nhà Dũng nuôi được bao nhiêu con gà?

Bài 7: Đoạn dây thứ nhất dài 46dm, đoạn dây thứ nhất dài hơn đoạn dây thứ hai 18dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đêximet?

Bài 8: Bao gạo thứ nhất cân nặng 54kg, bao gạo thứ nhất nhẹ hơn bao gạo thứ hai 16kg. Hỏi bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu kilogam?

Bài 9: Một thùng dầu có 45 lít, người ta rót ra bán hết 26 lít. Hỏi trong thùng dầu còn lại bao nhiêu lít?

Bài 10: Mai cho Lan 12 viên kẹo, Mai còn lại 18 viên kẹo. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 11: Lúc đầu Thảo có nhiều hơn Thu 12 quyển truyện tranh, sau đó Thu mua thêm 8 quyển truyện tranh. Hỏi Thảo còn nhiều hơn Thu bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài 12: Hùng và Minh có tổng cộng 31 viên kẹo, Minh ăn hết 4 viên kẹo. Hỏi hai bạn còn lại bao nhiêu viên kẹo.

Bài 13: An có nhiều hơn Bình 16 viên bi, An lại mua thêm 6 viên bi. Hỏi An nhiều hơn Bình tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 14: Hai số có tổng bằng 45, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và giảm số hạng thứ hai 9 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

Bài 15: Hai số có hiệu bằng 46, nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ 14 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Bài 16: Hai số có hiệu bằng 48, nếu giữ nguyên số trừ và tăng số bị trừ 16 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Bài 17: Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 47 thì được 62.

Bài 18: Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 25 thì được 36.

Bài 19: Tìm một số, biết rằng lấy 82 trừ đi số đó thì được số bé nhất có hai chữ số.

Bài 20: Có một cân dĩa, người ta dặt lên dĩa thứ nhất 1 túi đường và 1 quả cân 1 kg, dĩa còn lại đặt quả cân 2kg và 5kg thì thấy cân thăng bằng. Hỏi túi đường nặng bao nhiêu kilogam?

Bài 21: Người ta đựng 14 lít dầu trong các thùng 5 lít và 2 lít. Hỏi có bao nhiêu thùng 5 lít và bao nhiêu thùng 2 lít?

Bài 22: Có một thùng 2 lít và một thùng 5 lít, làm thế nào để đong được 1 lít nước?

Bài 23: Thứ hai tuần này là ngày 18 tháng 7. Hỏi thứ tư tuần trước là ngày nào của tháng 7?

Bài 24: Ngày 14 tháng 3 là ngày thứ sáu, Lan nói ngày 23 tháng 3 là ngày chủ nhật có đúng không?

Bài 25: Nga vẽ một hình tam giác, sau đó Lan vẽ thêm một đoạn thẳng nữa thì được 2 tam giác và 1 tứ giác. Em hãy cho biết bạn Nga đã vẽ như thế nào?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: