Ôn tập : Thương có chữ số 0 trang 85 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 8750 : 35 23520 : 56 1780 : 42 b) 2996 : 28 2420: 12 13870 : 45 Bài giải: Câu 2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97 200/ nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước? Tóm tắt: Bài giải: 1 giờ 12 phút: 97 200/ Trung bình mỗi phút máy đó bơm được: 1 phút:……… / 97 200 : 72= 1350 (l ) 1 giờ 12 phút = 72 phút Đáp số: 1350/...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 8750 : 35

23520 : 56

1780 : 42

b) 2996 : 28

2420: 12

13870 : 45

Bài giải:

Câu 2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97 200/ nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Tóm tắt: Bài giải:

1 giờ 12 phút: 97 200/ Trung bình mỗi phút máy đó bơm được:

1 phút:……… / 97 200 : 72= 1350 (l )

1 giờ 12 phút = 72 phút Đáp số: 1350/ nước.

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Tóm tắt: Bài giải:

a) Dài và rộng : 307m Chiều rộng của mảnh đất là:

b) Dài hơn rộng : 97m ( 307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chu vi:…m? Chiều dài của mảnh đất là:

Diện tích:…m? 105 + 97 = 202 (m)

a) Chu vi của mảnh đất là:

307 x 2 = 614 (m)

b) Diện tích của mảnh đất là

105 x 202 = 21210 (m2)

Đáp số: a) 614m; b) 21210m2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: