Ôn tập: So sánh hai phân số – Giải bài tập toán lớp 5

Đáp án so sánh phân số lớp 5 Chú ý: 1. Trong hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. 2. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng 1. a) So sánh 2 phân số b) Nêu đặc điểm phân số lớn hơn 1,...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án so sánh phân số lớp 5

Chú ý:

1. Trong hai phân số cùng mẫu số:

Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

2. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng

1. a) So sánh 2 phân số

b) Nêu đặc điểm phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1.

Bài giải

a. 4/11 < 6/11

6/7 = 12/14

15/17 > 10/17

2/3 > 3/4

2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8/9 ; 5/6 ; 17/18.

b) 1/2 ; 3/4 ; 5/8.

Bài giải

Đáp án so sánh phân số lớp 5

Xem thêm Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: