Ôn tập: nhân với số có tận cũng là chữ số 0 trang 61 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Đặt tính rồi tính a) 1342 x 40 b) 13546 x 30 c) 5642 x 200 Bài giải: a) 1342 x 40 = 53680 b) 13546 x 30 = 406380 c) 5642 x 200 = 1128400 Câu 2. Tính: a) 1326 x 300 b) 3450 x 20 c) 1450 x 800 Bài giải: a) 1326 x 300 = 397800 b) 3450 x 20 = 69000 c) 1450 x 800 = 1160000 Câu 3. Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô cân nặng 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 1342 x 40 b) 13546 x 30 c) 5642 x 200

Bài giải:

a) 1342 x 40 = 53680

b) 13546 x 30 = 406380

c) 5642 x 200 = 1128400

Câu 2. Tính:

a) 1326 x 300 b) 3450 x 20 c) 1450 x 800

Bài giải:

a) 1326 x 300 = 397800 b) 3450 x 20 = 69000

c) 1450 x 800 = 1160000

Câu 3. Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô cân nặng 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

Tóm tắt:

Một xe ô tô chở: 30 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg

40 bao ngô, mỗi bao nặng 60kg

Xe ô tô đó chở được ? kg gạo và ngô.

Bài giải:

Số ki-lô-gam gạo xe ô tô chở được là:

50 x 30 = 1500 (kg)

Số ki-lô-gam ngô xe ô tô chở được là:

60 x 40 = 2400 (kg)

Số ki-lô-gam gạo và ngô xe ô tô chở được là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900kg

Câu 4. Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó?

Tóm tắt: Bài giải:

Chiều rộng tấm kính: 30cm Số đo chiều dài tấm kính là:

Chiều dài tấm kính gấp đôi chiều rộng 30 x 2 = 60 (cm)

Diện tích tấm kính = ? Diện tích của tấm kính là:

60 x 30 = 1800 (cm²)

Đáp số: 1800 cm²

Xem thêm Đề – Xi – Mét vuông tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: