Ôn tập : Nhân với số có hai chữ số trang 69 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 86 x 53 b) 33 x 44 c) 157 x 24 d) 1122 x 19 Bài giải : Câu 2. Tính giá trị của biểu thức 45 X a với a bằng 13; 26; 39. Bài giải: Với a – 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170 Với a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755 Câu 3. Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang? Tóm tắt: Bài giải: 1 quyển vở : 48 trang 25 quyển vở...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53 b) 33 x 44 c) 157 x 24 d) 1122 x 19

Bài giải :

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức 45 X a với a bằng 13; 26; 39.

Bài giải:

Với a – 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585

Với a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

Với a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

Câu 3. Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Tóm tắt: Bài giải:

1 quyển vở : 48 trang 25 quyển vở cùng loại có số trang là:

25 quyển vở ? trang 48 x 25 = 1200 (trang)

Đáp số: 1200 trang.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: