Ôn tập : nhân với số có ba chữ số trang 72 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 248 x 321; b) 1163 x 125; c) 3124 x 213 Bài giải: Câu 2. Viết giả trị của biểu thức vào ô trống: Bài giải : Câu 3. Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m. Bài giải: Diện tích của mảnh vườn hình vuông là: 125 x 125= 15625 (m2) Đáp số: 15625m2 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321; b) 1163 x 125; c) 3124 x 213

Bài giải:

Câu 2. Viết giả trị của biểu thức vào ô trống:

Bài giải :

Câu 3. Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Bài giải:

Diện tích của mảnh vườn hình vuông là:

125 x 125= 15625 (m2)

Đáp số: 15625m2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: