Ôn tập : Mét vuông trang 64 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Viết theo mẫu: Bài giải: Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1m² = … dm² 400dm² = … m² 100dm² = … m² 2110dm² = … dm² 1m2 = … cm² 15m² = ….cm² 10 000cm² = …m² 15m² = ….cm² Bài giải: 1m² = 100dm² 400dm² = 4 m² 100dm² = 1m² 2110dm² = 211 000 dm² 1m² = 10 000cm² 15m² = 150 000cm² 10 000cm² = 1m² 15m² = 1002cm² Câu 3. Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Viết theo mẫu:

Bài giải:

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m² = … dm² 400dm² = … m²

100dm² = … m² 2110dm² = … dm²

1m2 = … cm² 15m² = ….cm²

10 000cm² = …m² 15m² = ….cm²

Bài giải:

1m² = 100dm² 400dm² = 4 m²

100dm² = 1m² 2110dm² = 211 000 dm²

1m² = 10 000cm² 15m² = 150 000cm²

10 000cm² = 1m² 15m² = 1002cm²

Câu 3. Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Tóm tắt :

Lát nền 200 viên gạch

Cạnh viên gạch: 30cm

Diện tích căn phòng: ..m²

Bài giải:

Diện tích một viên gạch là:

30 x 30 = 900 (cm²)

Diện tích căn phòng đó là:

900 x 200 = 180 000 (cm²)

Đổi: 180 000cm²= 18m²

Đáp số: 18m²

Câu 4. Tính diện tích của miếng bìa có cá kích thước theo hình vẽ dưới đây :

Bài giải :

Ta có thể chia tấm bìa thành ba hình chữ nhật nhỏ như sau:

Hình chữ nhật (1) có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

Hình chữ nhật (2) có chiều dài 15cm, chiều rộng 2cm.

Hình chữ nhật (3) có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm.

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

4 x 3 = 12 (cm²)

Diện tích hình chữ nhật (2) là:

15 x 2 = 30 (cm²)

Diện tích hình chữ nhật (3) là:

6 x 3 = 18 (cm²)

Diện tích miếng bìa là:

12 + 30 + 18 = 60 (cm²)

Đáp số: 60cm²

Xem thêm Nhân một số với một tổng tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: