Ôn tập: Khái niệm phân số – Giải bài tập toán lớp 5

Đáp án khái niệm phân số lớp 5 Chú ý: 1. Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho. 2. Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. 3. Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0. 4. Số 0 có thể viết thành phân số có...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án khái niệm phân số lớp 5

Chú ý:

1. Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được gọi là thương của phép chia đã cho.

2. Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

3. Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0.

4. Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0.

1. a. Đọc các phân so: 5/7 ; 25/100 ; 91/38 ; 60/17 ; 85/1000.

b. Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Bài giải

a. Đọc các phân số:

5/7: Năm phần bảy.

25/100: Hai mươi lăm phần (một) trăm.

60/17: Sáu mươi phần mười bảy.

85/1000: Tám mươi lăm phần (một) nghìn.

b. Nêu tử số và mẫu số của phân số

5/7: Tử số: 5 ; Mẫu số: 7.

25/100: Tử số: 25 ; Mẫu số: 100.

60/17: Tử số: 60 ; Mẫu số: 17.

85/1000: Tử số: 85 ; Mẫu số: 1000.

2. Viết các thương sau dưới dạng phân số:

3 : 5

7 : 100

9 : 17

Bài giải

3 : 5 = 3/5

75 : 100 = 75/100

9 : 17 = 9/17

3. Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32;

105;

1000;

Bài giải

32 / 1;

105 / 1;

1000 / 1

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 = 6 / ___;

b) 0 = ___ / 5;

Bài giải

a) 1 = 6 / 6;

b) 0 = 0 / 5;

Xem thêm Tính chất cơ bản của phân số tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: