Ôn tập : Đề – Xi – Mét vuông trang 62 SGK – Toán lớp 4

Câu 1 . Đọc: 32 dm² ; 911 dm² ; 1952 dm² ; 492 000 dm². Bài giải: 32 dm²: ba mươi hai đề-xi-mét vuông. 911dm²: chín trăm mười một đề-xi-mét vuông. 1952dm²: một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông. 492 000dm²: bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông. Câu 2. Viết theo mẫu: Bài giải: Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1dm² = … cm² 48dm² = … cm² 1997dm² = … cm² 100 cm² = … dm²...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 . Đọc: 32 dm² ; 911 dm² ; 1952 dm² ; 492 000 dm².

Bài giải:

32 dm²: ba mươi hai đề-xi-mét vuông.

911dm²: chín trăm mười một đề-xi-mét vuông.

1952dm²: một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông.

492 000dm²: bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông.

Câu 2. Viết theo mẫu:

Bài giải:

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm² = … cm² 48dm² = … cm² 1997dm² = … cm²

100 cm² = … dm² 2000cm² = …dm² 9900cm² = … dm²

Bài giải:

1dm² = 100 cm² 48dm² = 4800 cm² 1997dm² = 1997cm²

100cm² = 1dm² 2000cm² = 20dm² 9900cm² = 99 dm²

Câu 4.Điền dấu thích hợn vào chỗ chấm > ; = ;<

210 cm² …. 2dm² 10 cm²

6dm23 cm² … 603 cm²

1954 cm² … 19dm²50 cm²

2001 cm² .. 20dm²10 cm²

Bài giải:

210cm² = 2dm²10cm²

6dm²23cm² = 603cm²

1954cm² > 19dm²50cm²

2001cm² < 20dm²10cm²

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (xem hình SGK trang 64)

a) Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

b) Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c) Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d) Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông.

Bài giải:

Diện tích hình vuông là: 1 x 1 = 1dm²

Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 5 = 100cm²= 1dm² Vậy:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Đ

b) Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau. S

c) Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật S

d) Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông. S

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: