Ôn tập – Đề kiểm tra – Góc – Ôn thi vào lớp 10 – Hình học

Đề kiểm tra ôn tập chủ đề góc Đề 1. Bài 1. Cho đường tròn (O, R) và một dây cung AB = R. Tính số đo của cung AB nhỏ. Bài 2. Cho đường tròn (O, R) và một điểm S nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC với đường tròn (O) (A là tiếp điểm, B nằm giữa S và C). Gọi M là trung điểm của BC. a. Chứng minh tứ giác SAOM nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm I của đường...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra ôn tập chủ đề góc

Đề 1.

Bài 1. Cho đường tròn (O, R) và một dây cung AB = Rsqrt {2} . Tính số đo của cung AB nhỏ.

Bài 2. Cho đường tròn (O, R) và một điểm S nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC với đường tròn (O) (A là tiếp điểm, B nằm giữa S và C). Gọi M là trung điểm của BC.

a. Chứng minh tứ giác SAOM nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn này.

b. Chứng minh rằng SA^2 = SB.SC

Bài 3. Cho tam giác ABC có góc BAC bằng 60^0 . Các đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I.

a. Chứng minh tứ giác ADIE nội tiếp được đường tròn.

b. Chứng minh ID = IE.

Đề 2.

Bài 1. Cho góc ACB bằng 60^0 nội tiếp đường tròn (O, R). Tính độ dài dây cung AB theo R.

Bài 2. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ AD và BC cắt nhau tại một điểm E nằm trong đường tròn. Kẻ EF vuông góc với AB (F thuộc AB).

a. Chứng minh tứ giác EFBD nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn đó.

b. Chứng minh AC.EB = EF.AB.

Bài 3. Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O. Trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AC nối dài lấy điểm F sao cho BE = CF. Vẽ đường kính AA’.

a. Chứng minh tam giác A’EF cân.

b. Gọi I là giao điểm của EF và BC. Chứng minh IE = IF.

Xem thêm đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Các dạng toán ôn thi vào 10
Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: