Ôn tập chương IV: Số phức – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC Bài 1 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12 Thế nào là phần thực, phần ảo, mođun của số phức? Viết công thức tính môđun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó. >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12 Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực...

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC

Bài 1 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thế nào là phần thực, phần ảo, mođun của số phức?

Viết công thức tính môđun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp biểu diễn của các số phức z thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của z bằng 1.

b) Phần ảo của z bằng -2.

c) Phần thực của z thuộc đoạn [-1; 2], phần ảo của z thuộc đoạn [0; 1].

d) |z|2

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm các số thực x, y sao cho:

a) 3x + yi = 2y + 1 + (2 x)i

b) 2x + y 1 = (x + 2y 5)i

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 7 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 8 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 + 2i)[(2 i) + (3 2i)]

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 9 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Giải tích phương trình sau trên tập số phức

a) (3 + 4i)x + (1 3i) = 2 + 5i

b) (4 + 7i)x (5 2i) = 6ix

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 10 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) 3x^{2} + 7x + 8 = 0

b) x^{4} 8 = 0

c) x^{4} 1 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 11 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 12 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hai số phức z_{1} , z_{2} . Biết rằng z_{1} + z_{2} z_{1} .z_{2} là hai số thực.

Chứng minh rằng z_{1} , z_{2} là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: