Ôn tập chương IV – Sách bài tập toán 10 – Bài tập Đại số

Ôn tập chương IV bài tập đại số lớp 10 4.76. Chứng minh rằng ( ≥ , ∀x, y ⇒ Xem đáp án tại đây. 4.77. Chứng minh rằng > 0, ∀x, y. ⇒ Xem đáp án tại đây. 4.78. Chính minh rằng (a + 1)(b + 1)(a + c)(b + c) ≥ 16abc, với a, b, c là những số dương tùy ý. với a, b, c là những số dương tùy ý. ⇒ Xem đáp án tại đây. 4.79. Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện > 36 và abc = 1. Xét tam giác...

Có thể bạn quan tâm:

Ôn tập chương IV bài tập đại số lớp 10

4.76. Chứng minh rằng

(x^2 - y^2)^2 4xy (x - y)^2, ∀x, y

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.77. Chứng minh rằng

x^2 + 2y^2 + 2xy + y + 1 > 0, ∀x, y.

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.78. Chính minh rằng

(a + 1)(b + 1)(a + c)(b + c) ≥ 16abc, với a, b, c là những số dương tùy ý.

với a, b, c là những số dương tùy ý.

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.79.

Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn điều kiện a^3 > 36 và abc = 1.

Xét tam giác bậc hai f(x) = x^2 – ax – 3bc + a^2 /3.

a) Chứng minh rằng f(x) > 0, ∀x;

b) Từ câu a) suy ra a^2 /3 + b^2 + c^2 > ab + bc + ca.

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.80

Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số m

(m – 1).sqrt x ≤ 0

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.81.

Tìm a và b để bất phương trình

(x – 2a + b – 1)(x + a – 2b + 1) ≤ 0

có tập nghiệm là đoạn [0; 2].

⇒ Xem đáp án tại đây.

Bài tập trắc nghiệm

4.82. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Ôn tập chương IV bài tập đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.83.

Khối lượng nước thất thoát do vỡ đường uống dẫn nước sạch Sông Đà được ước tính 215 300 m^3 / ngày đêm. Cho biết liệu trên chính xác đến 50m^3 . Gọi T(m^3 ) là khối lượng thức của số nước thất thoát trong một đêm. Trong khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. 215 250 < T < 215 350
B. 215 200 < T < 215 400
C. 215 255 < T < 215 355
D. 214 000 < T < 216 000

⇒ Xem đáp án tại đây.

4.84.

Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào vô nghiệm?

Ôn tập chương IV bài tập đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: