Ôn tập chương III – Sách bài tập toán 10 – Bài tập Đại số

Ôn tập chương III đại số lớp 10 3.39. Tìm điều kiện của mỗi phương trình sau: ⇒ Xem đáp án tại đây. 3.40 Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương. ⇒ Xem đáp án tại đây. 3.41 Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: ⇒ Xem đáp án tại đây. 3.42 Cho phương trình 3 +2(3m – 1)x + 3 – m + 1 = 0. a) Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm? b) Giải phương trình...

Có thể bạn quan tâm:

Ôn tập chương III đại số lớp 10

3.39. Tìm điều kiện của mỗi phương trình sau:

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.40 Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương.

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.41 Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.42 Cho phương trình

3x^2 +2(3m – 1)x + 3m^2 – m + 1 = 0.

a) Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm?

b) Giải phương trình khi m = -1

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.43 Cho phương trình

(m + 1)x^2 + (3m – 1)x + 2m – 2 = 0

Xác định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 mà x1 + x2 = 3. Tính các nghiệm trong trường hơp đó

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.44. Giải các phương trình

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.45. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m:

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.46. Giải phương trình sau

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.47. Giải các hệ phương trình sau

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.48. Giải các hệ phương trình sau:

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.49 Tìm các giá trị của a và b để các hệ phương trình sau có vô số nghiệm.

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.50.

Một gia đình có bốn người lớn và ba trẻ em mua vé xem xiếc hết 370 000 đồng. Một gia đình khác có hai người lớn và hai trẻ em cũng mua vé xem xiếc tại rạp đó hết 200 000 đồng. Hỏi giá vé người lớn và giá vé trẻ em là bao nhiêu ?

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.51

Nếu lấy một số có hai chữ số chia cho tích hai chữ số của nó thì được thương là 2 và dư là 18. Nếu lấy tổng bình phương các chữ số của số đó cộng với 9 thì được số đã cho. Hãy tìm số đó.

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.52.

Một đoàn xe tải chở 290 tấn xi măng cho một công trình xây đập thuỷ điện. Đoàn xe có 57 chiếc gồm ba loại, xe chở 3 tấn, xe chở 5 tấn và xe chở 7,5 tấn. Nếu dùng tất cả xe 7,5 tấn chở ba chuyến thì được số xi măng bằng tổng số xi măng do xe 5 tấn chở ba chuyến và. xe 3 tấn chở hai chuyến. Hỏi số xe mỗi loại ?

⇒ Xem đáp án tại đây.

3.53. Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình:

ôn tập chương III đại số lớp 10

⇒ Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: