Ôn tập chương I: Khối đa diện – Giải bài tập Hình học 12

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 12 Bài 1 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12 Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào? >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12 Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện. >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12 Thế nào là một khối đa diện lồi? Tìm ví...

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 12

Bài 1 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Thế nào là một khối đa diện lồi? Tìm ví dụ trong thực tế mô tả một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA=a, OB=b, OC=c. Hãy tính đường cao OH của hình chóp.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB bằng a. Các cạnh bên SA, SB, SC tạo với đáy một góc bằng 60^{0} . Gọi D là giao điểm của SA với mặt phẳng qua BC và vuông góc với SA.

a) Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.DBC và S.ABC.

b) Tính thể tích khối chóp S.DBC.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 7 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp SABC có AB=5a, BC=6a, CA=7a. Các mặt bên SAB, SBC, SAC tạo với đáy một góc bằng 60^{0} . Tính thể tích của khối chóp đó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 8 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy và AB=a, AD=b, SA=c. Lấy điểm B’, D’ theo thứ tự thuộc SB, Sd sao cho AB’ vuông góc với SB, AD’ vuông góc với SD. Mặt phẳng (AB’D) cắt SC tại C’. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 9 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc 60^{0} . Gọi M là trung điểm của SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, cắt SB tại E và cắt SD tại F. Tính thể tích khối chóp S.AEMF

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 10 trang 27 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a.

a) Tính thể tích khối tứ diện A’BB’C.

b) Mặt phẳng đi qua A’B’ và trọng tâm tam giác ABC, cắt AC và BC lần lượt tại E và F. Tính thể tích khối chóp C.A’B’FE.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 11 trang 27 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BB’ và DD’/ Mặt phẳng (CEF) chia khối hộp trên làm hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện đó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 12 trang 27 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi M là trung điểm A’B’, N là trung điểm BC.

a)Tính thể tích khối tứ diện ADMN.

b)Mặt phẳng (DMN) chia khối lập phương đã cho thành hai khối đa diện. Gọi (H) là khối đa diện chứa đỉnh A, (H’) là khối đa diện còn lại.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: