Những nét chính về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

1.  Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của người chiến sĩ cách mạng khi mặt trời chân lý chói qua tim Rất chính xác khi khẳng định Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng Việt Nam. Đề tài thơ Tố Hữu lấy cảm hứng từ những vấn đề chính trị của dân tộc, hoạt động cách mạng và tình cảm của tác giả gắn bó, thủy chung với cách...

Có thể bạn quan tâm:

1.  Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của người chiến sĩ cách mạng khi mặt trời chân lý chói qua tim

Rất chính xác khi khẳng định Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng Việt Nam. Đề tài thơ Tố Hữu lấy cảm hứng từ những vấn đề chính trị của dân tộc, hoạt động cách mạng và tình cảm của tác giả gắn bó, thủy chung với cách mạng, nhân dân và với đất nước. Những con người, tậm sự, tư tưởng, tình cảm trong thơ ông đều được khám phá thông qua mối quan hệ mật thiệt với cuộc cách mạng của nhân dân, gắn với lí tưởng của Đảng, ân tình của nhân dân với cách mạng.

2. Thơ Tố Hữu đậm chất sử thi

– Từ lúc giác ngộ lí tưởng cách mạng, cái tôi trữ tình trong thơ Tố Hữu bắt gặp lí tưởng lớn của Đảng, Tố Hữu trở thành một chiến sĩ cách mạng và lấy thơ làm vũ khí để tham gia của đấu tranh. Khi hòa vào với tầng lớp lao động trong xã hội, cái tôi chiến sĩ dần trở thành cái tôi công dân và cáng về sau cái tôi càng ra biển lớn hòa vào cái tôi nhân dân dân tộc.

– Trong mọi thời kì và hầu hết các bài thơ của ông, nhân vật trữ tình luôn xuất hiện với một hình tượng đẹp, kì vĩ và có tầm vóc lớn lao. Họ đại diện cho những con người thời đại mới, anh dũng, kiên trinh vì dân tộc và son sắt với cuộc cách mạng nhân dân. Không hiếm để bắt gặp trong thơ Tố Hữu hình tượng những người anh hùng như Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lí…

– Trong thơ Tố Hữu có nhắc đến cá nhân nhưng cá nhân ấy là đại diện cho một cộng đồng hoặc hòa mình vào cộng đồng, hòa mình vào dân tộc. Cảm hứng thơ ông cũng không bắt nguồn từ cảm hứng thế sự, đời tư của bất cứ một cá nhân nào, cảm hứng thơ Tố Hữu là cảm hứng lớn lao của dân tộc, lịch sử gắn liền với vận mệnh của đất nước và sư mệnh của nhân dân.

3. Giọng điệu thơ Tố Hữu

Giọng điệu thơ Tố Hữu gắn liền với thể thơ lục bát truyền thống mang hơi hướng ca dao. Đó là giọng điệu tâm tình, lời động viê, cổ vũ, trò chuyện: Anh vệ quốc quân ơi!, Bạn đời ơi!, Xuân ơi xuân!…

4. Nghệ thuật thơ Tố Hữu

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: