Nhân số đo thời gian với một số – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Nhân số đo thời gian với một số

1. Tính:

a) 3 giờ 12 phút x 3

4 giờ 23 phút x 4

12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 giờ x 6

3,4 phút x 4

9,5 giây x 3

>> Xem đáp án tại đây.

2. Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu?

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Chia số đo thời gian với một số tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận