Nguyên hàm – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Bài 1 trang 100 sách giáo khoa giải tích 12 Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại? >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 100 sách giáo khoa giải tích 12 Tìm nguyên hàm của các hàm số sau? >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 101 sách giáo khoa giải tích 12 Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính: >>Xem đáp án tại đây. Bài 4...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 100 sách giáo khoa giải tích 12

Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 100 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 101 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 101 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: