Một số đề kiểm tra Hình học chương III – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Một số đề kiểm tra Hình học chương III ĐỀ SỐ 1: Thời gian làm bài : 15 phút Câu 1. Các khẳng định sau đúng hay sai ? a) Trong một đường tròn góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung. Loading... b) Đường kính đi qua trung điểm của dây thì đi qua trung điểm cung căng dây đó. c) Góc nội tiếp bằng 90° thì chắn nửa đường tròn. d) Góc ở tâm chắn cung không quá nửa đường...

Có thể bạn quan tâm:

Một số đề kiểm tra Hình học chương III

ĐỀ SỐ 1:

Thời gian làm bài : 15 phút

Câu 1. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Trong một đường tròn góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung.

Loading…

b) Đường kính đi qua trung điểm của dây thì đi qua trung điểm cung căng dây đó.

c) Góc nội tiếp bằng 90° thì chắn nửa đường tròn.

d) Góc ở tâm chắn cung không quá nửa đường tròn.

Câu 2. Cho hình vẽ sau, nối các phần tương ứng trong hai cột để có đẳng thức đúng :

Một số đề kiểm tra Hình học chương III

Câu 3. Cho hình vẽ bên :

Khi  = 30° thì c có giá trị :

(A)60° (B)90°;

(C) 120° ; (D) 150°.

Hãy chọn phương án đúng.

ĐỀ SỐ 2:

Thời gian làm bài : 45 phút

Phần 1 . TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Đánh dấu “x” vào ô tương ứng trong bảng sau :

Một số đề kiểm tra Hình học chương III

Hãy chọn phương án đúng trong các câu sau :

Câu 2. Trong các tứ giác sau, tứ giác nội tiếp được đường tròn là :

(A) Hình thoi ; (B) Hình thang vuông ;

(C) Hình bình hành ; (D) Hình thang cân.

Câu 3. Tam giác đều có cạnh bằng 6cm thì :

a) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là :

b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là :

Câu 4. Hình tròn có bán kính bằng 1 bị cắt đi quạt có góc ở tâm 60°. Diện tích phần còn lại là :

Phần 2. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 5. (3 điểm)

Cho tam giác ABC, phân giác AD (D e BC). Vẽ đường tròn tâm o qua A và D đồng thời tiếp xúc với BC tại D. Đường tròn này cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh :

a) EF // BC.

b) Các tam giác AED và ADC; ADF và ABD là các cặp tam giác đồng dạng.

Câu 6. (4 điểm)

Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính BC và A trên nửa đường tròn, M là một điểm trên cung nhỏ AC ; BM cắt AC tại I ; tia BA cắt tia CM tại D.

a) Chứng minh tứ giác AIMD nội tiếp được đường tròn.

c) Giả sử : AB = R ; góc ABM = 45°, tính AD và diện tích phần hình tròn giới hạn bởi cung AM và dây AM.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: