Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5 1. a) Đọc các số đo sau: b) Đọc các số đo thể tích: Bảy nghìn hai trăm mét khối; Bốn trăm mét khối; Một phần tám mét khối; Không phẩy không năm mét khối; >> Xem đáp án tại đâu. 2. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối: b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối: >> Xem đáp...

Có thể bạn quan tâm:

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5

1. a) Đọc các số đo sau:

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5

b) Đọc các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối;

Không phẩy không năm mét khối;

>> Xem đáp án tại đâu.

2. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5

>> Xem đáp án tại đâu.

3. Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5

>> Xem đáp án tại đâu.

Xem thêm Luyện tập (trang 119, SGK) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: