Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2019 2020

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: mẫu quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo quy định mới 2018 là biểu mẫu, văn bản được lập ra để chính thức xóa tên đảng viên từ danh sách đảng viên dự bị hoặc danh sách đảng viên chính thức, chấm dứt quá trình hoạt động Đảng. Nội dung của mẫu quyết định xóa tên đảng viên lần...

Có thể bạn quan tâm:

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: mẫu quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo quy định mới 2018 là biểu mẫu, văn bản được lập ra để chính thức xóa tên đảng viên từ danh sách đảng viên dự bị hoặc danh sách đảng viên chính thức, chấm dứt quá trình hoạt động Đảng. Nội dung của mẫu quyết định xóa tên đảng viên lần này cũng nêu rõ thông tin cá nhân đảng viên bị xóa tên, lý do bị xóa tên, ngày giờ khai trừ đảng rõ ràng cụ thể để mọi người tiện theo dõi, nắm bắt. Download ngay cách viết quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngay bây giờ để phục vụ cho tiến trình công việc sắp tới.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Nào hãy cùng xoso86.net chúng tôi tham khảo qua mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viênnội dung cơ bản của bản quyết định xóa tên đảng viên cụ thể nhất bên dưới đây nhé!

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây.

. . .

1. Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên chuẩn mới nhất

 

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo quy định mới năm 2018

2. Nội dung cơ bản của bản quyết định xóa tên đảng viên cụ thể chi tiết nhất

ĐẢNG BỘ…………………………

HUYỆN UỶ………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ……………… ……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Xoá tên trong danh sách đảng viên

– Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Xét Nghị quyết số……………….- NQ/CB ngày…..tháng…….năm…… của Chi bộ …………………., Nghị quyết số ………………..- NQ/ĐU ngày…….tháng…….năm…… của Đảng uỷ ……………………….. về việc đề nghị xoá tên đảng viên;

– Xét khuyết điểm của đảng viên …………………………………………, đã vi phạm Điều 8 của Điều lệ Đảng về

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xoá tên đảng viên ………………………………., Sinh ngày…tháng…năm… Kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày…tháng….năm… Quê quán:………………….. Trong danh sách đảng viên.

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ, Đảng uỷ ……………………………., Chi bộ ………………….. và người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2,

– Lưu hồ sơ quản lý.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Download mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên file.DOC Tại Đây

Toàn bộ nội dung liên quan tới mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo quy định năm 2018 mà chúng tôi vừa gửi tới bạn ở trên là thông tin cập nhật mới nhất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên cũng cần đáp ứng đầy đủ nội dung quan trọng cần thiết thì mới chính thức được phê duyệt thông qua từ Thủ trưởng đơn vị hay cấp lãnh đạo cao hơn. xoso86.net chúc bạn download thành công!

 • Soi cầu XSMB 25/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

  Soi cầu XSMB 25/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

 • Dự đoán XSMN 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

 

Xo so»Kiến Thức» Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2018

 

Kết quả XSMB

 • xsmb Thu 2
 • xsmb Thu 3
 • xsmb Thu 4
 • xsmb Thu 5
 • xsmb Thu 6
 • xsmb Thu 7
 • xsmb Chu Nhat

Kết quả XSMN

 • xsmn Thu 2
 • xsmn Thu 3
 • xsmn Thu 4
 • xsmn Thu 5
 • xsmn Thu 6
 • xsmn Thu 7
 • xsmn Chu Nhat

Kết quả XSMT

 • xsmt Thu 2
 • xsmt Thu 3
 • xsmt Thu 4
 • xsmt Thu 5
 • xsmt Thu 6
 • xsmt Thu 7
 • xsmt Chu Nhat
Bài viết liên quan

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa 12


 • Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho các cán bộ quản lý lãnh đạo

  Bản kiểm điểm Đảng Viên của các cán bộ quản lý, lãnh đạo cuối năm 2017

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

  Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm của Tổng phụ trách mẫu mới chuẩn nhất

 • 5 mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2017 đầu năm 2018

  101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất cuối năm 2017 đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mới 2018

  Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018


 • Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất

Bài viết cùng chủ đề

 • Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới 2018


 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018


 • Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2018

 • Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức

  Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức 2018

 • Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất

  Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên


 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất


 • Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

 • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng hay ấn tượng nhất

  Bản tự kiểm điểm Đảng Viên chấp hành điều lệ Đảng mẫu mới nhất 2018

Có thể bạn quan tâm
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: