Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2020

| Tin mới | Tag:
Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: bản kiểm điểm • bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018 theo quy định của đảng và nhà nước nhằm hướng dẫn kiểm điểm cá nhân, tập thể và phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, từ đó hoàn thành tốt mọi công tác rà soát cán bộ, đảng viên. Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên chính thức hay dự bị cũng rất quan trọng, cần thiết và không thể thiếu được. Đây cũng là căn cứ nhìn nhận lại xuyên suốt quá trình hoạt động của một tập thể hay cá nhân đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây.

. . .

Bài Viết Cùng Chủ Đề

 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018
 • Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2018
 • Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức 2018
 • Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên
 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất
 • Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất
 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất
 • Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới 2018
 • Bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018
 • Thủ tục quy trình kết nạp Đảng viên theo quy định mới nhất năm 2018

Hãy cùng xoso86.net chúng tôi tham khảo qua những hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTWmẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất bên dưới đây nhé!

 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW theo quy định mới của Đảng

 

Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

Số: 27-HD/BTCTW Hà Nội, ngày…tháng…năm…

HƯỚNG DẪN

KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng

a) Tập thể: Các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở, cụ thể là:

– Cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở: Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban thường vụ huyện ủy và tương đương; đảng ủy và chi ủy cơ sở.

– Các tổ chức đảng ở Trung ương: Đảng đoàn: Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp trực thuộc Trung ương. Ban Cán sự đảng: Chính phủ và các bộ, ngành của Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

– Các tập thể lãnh đạo trực thuộc Trung ương: Tập thể lãnh đạo các ban đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương (Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nạm, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định.

b) Cá nhân: Đảng viên trong toàn Đảng, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

1.2. Nơi kiểm điểm

– Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt;

– Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể như sau:

+ Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả Ủy viên Trung ương dự khuyết) kiểm điểm trước ban thường vụ cấp ủy hoặc tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn/lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác.

+ Các đồng chí ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị ở Trung ương kiểm điểm trước tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ cùng cấp; trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư ở nơi không lập ban thường vụ) kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành cùng cấp và kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên lãnh đạo. Các đồng chí cấp ủy viên cơ sở kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.

Đối tượng và nơi kiểm điểm của cán bộ lãnh đạo, quản lý khác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên:

Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên

ĐẢNG BỘ…………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

Chi bộ………………………… ……, ngày… tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Kèm theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày……tháng……năm…….của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ và tên:……………………………………………………………….Ngày sinh:………………………………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

Chi bộ……………………………………………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị…………………………………………………………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống…………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật………………………………………………………………………………………………………..

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:……………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………………………………………

(Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ, tên và thời điểm)

Download mẫu hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW file.PDF Tại Đây

Download mẫu hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW file.DOC Tại Đây

Với những hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên theo quy định số 27-HD/BTCTW mà chúng tôi vừa cập nhật chia sẻ tới bạn, rất hi vọng đã hỗ trợ phần nhiều về các văn bản, biểu mẫu cần có trong cuộc họp kiểm điểm đánh giá đảng viên chính thức sắp tới. Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đảng viên năm nay cũng có nhiều danh mục cần sửa đổi bổ sung, vì thế bạn hãy nhanh tay tải về để tiện tham khảo nha. Chúc thành công. Hãy ủng hộ kênh tin tức xoso86.net bằng cách like, share ngay và luôn nhé!

 • Soi cầu XSMB 18/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc Bạch Thủ Lô Thứ 5

  Soi cầu XSMB 18/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

 • Dự đoán XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

 • Soi cầu XSTN XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSTN kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSTN XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSTN kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSAG XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSAG kết quả xổ số An Giang ngày 18-1-2018

  Soi cầu XSAG XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSAG kết quả xổ số An Giang ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSBTH XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSBTH kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSBTH XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSBTH kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSBDI XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSBDI kết quả xổ số Bình Định ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSBDI XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSBDI kết quả xổ số Bình Định ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSQT XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSQT kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSQT XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSQT kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSQB XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSQB kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSQB XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSQB kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-1-2018

 

Xo so»Kiến Thức» Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018

 

Kết quả XSMB

 • xsmb Thu 2
 • xsmb Thu 3
 • xsmb Thu 4
 • xsmb Thu 5
 • xsmb Thu 6
 • xsmb Thu 7
 • xsmb Chu Nhat

Kết quả XSMN

 • xsmn Thu 2
 • xsmn Thu 3
 • xsmn Thu 4
 • xsmn Thu 5
 • xsmn Thu 6
 • xsmn Thu 7
 • xsmn Chu Nhat

Kết quả XSMT

 • xsmt Thu 2
 • xsmt Thu 3
 • xsmt Thu 4
 • xsmt Thu 5
 • xsmt Thu 6
 • xsmt Thu 7
 • xsmt Chu Nhat
Bài viết liên quan

 • Mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức mới nhất 2018


 • Mẫu hướng dẫn đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018


 • Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

  Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức


 • Mẫu quyết định công nhận đảng viên chính thức mới nhất năm 2018


 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa 12

 • Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm

  Mẫu biên bản hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018

 • Mẫu phiếu báo Đảng Viên ra khỏi Đảng theo quy định cập nhật bản mới nhất

  Mẫu phiếu báo Đảng Viên ra khỏi Đảng theo quy định cập nhật bản mới nhất

 • Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mới nhất

  Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mẫu mới nhất

Bài viết cùng chủ đề

 • Bản kiểm điểm cá nhân quá trình công tác dành cho công nhân viên chức


 • Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018


 • Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018

 • Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất

  Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên


 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018


 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân dành cho lãnh đạo giữ chức vụ giám đốc hiệu trưởng

  Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, hiệu trưởng


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất


 • Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất

Có thể bạn quan tâm
 • Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới 2018
 • Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành chính thức 2018
 • Mẫu biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức mới nhất 2018

Bình luận
0

Bình luận