Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định 2019

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: đơn xin nghỉ việc • giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định kí kết giữa người lao động với người sử dụng lao động, là căn cứ để chấp thuận cho người lao động được hưởng một khoản tiền bảo hiểm nhất định sau khi chính thức nộp đơn xin...

Có thể bạn quan tâm:

Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: đơn xin nghỉ việc • giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định kí kết giữa người lao động với người sử dụng lao động, là căn cứ để chấp thuận cho người lao động được hưởng một khoản tiền bảo hiểm nhất định sau khi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cũng là mẫu giấy chứng nhận mà các cơ sở y tế thường dùng để chứng nhận cho một cá nhân nào đó có quyền hưởng bảo hiểm trong thời gian nghỉ việc và được cân nhắc xem xét trong những trường hợp như đau ốm bệnh tật, nghỉ thai sản,…

Hãy cùng xoso86.net chúng tôi tham khảo qua mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất và cách viết giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định bên dưới đây nhé!

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định 2018

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH – Mẫu số C65-HD1

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH – Mẫu số C65-HD1:

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số: ……………………/KCB

Mẫu số: C65-HD1

Số seri…………………………………..

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: …………………………………………….ngày sinh ………../……………/………………

Số thẻ BHYT:………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị làm việc:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nghỉ việc:……………………………………………………………………………………………..

Số ngày nghỉ:………………………………………………………………………………………………..

(Từ ngày ……………………………………… đến hết ngày ………………………………………….)

Ngày…………tháng……………năm……….

Ý BÁC SĨ KCB

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH – Mẫu số C65-HD2:

Liên số 1

Tên cơ sở y tế

Mẫu số C65-HD2

Số seri…………………..

Liên số 2

Tên cơ sở y tế

Mẫu số C65-HD2

Số seri……………………..

Số: ……………………../KCB Số: ……………………../KCB

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: …………………………….ngày sinh …../…../…………..

Số thẻ BHYT: …………………………………………………………….

Đơn vị làm việc: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Lý do nghỉ việc: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Số ngày nghỉ: …………………………………………………………….

(Từ ngày …………………. đến hết ngày ……………………………)

Ngày …. tháng …. năm ………

Y, bác sỹ KCB

(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: ………………………. ngày sinh …../…../…………….

Số thẻ BHYT: ………………………………………………………….

Đơn vị làm việc: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Lý do nghỉ việc: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Số ngày nghỉ: ………………………………………………………….

(Từ ngày ……………………. đến hết ngày ………………………)

Ngày …. tháng …. năm ………

Y, bác sỹ KCB

(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Mẫu số: C65-HD1 và C65-HD2)

1- Mục đích: Xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật BHXH.

2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi:

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sỹ, y sỹ làm việc trong các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt (loại có 02 liên thì phải ghi cả 02 liên như nhau).

Thêm vào cuối phần ghi chú trên Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu 04-C65): “Chỉ lập Danh sách này khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD1”

Trường hợp nghỉ việc chăm con ốm thì ghi: Con ốm (họ và tên – ngày/tháng/năm sinh của con). Ví dụ: Con ốm (Nguyễn Văn A – 01/01/2018);

Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH KPF Việt Nam nêu các vướng mắc trong thủ tục giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn.

Công ty TNHH KPF Việt Nam đang xét duyệt chế độ ốm đau cho người lao động, tuy nhiên, Công ty không có thông tin về việc bác sĩ nào đủ thẩm quyền ký giấy nghỉ hưởng BHXH và Công ty cũng không thể xác định được tính xác thực chữ ký của bác sĩ.

Đồng thời, Công ty không được hướng dẫn về việc trên giấy hưởng BHXH, giám đốc bệnh viện vừa ký vào phần y, bác sĩ khám chữa bệnh, vừa ký vào phần xác nhận chữ ký y, bác sĩ là không hợp lệ.

Do vậy, người lao động phải xin nghỉ làm 2 lần để đi xin chữ ký mà vẫn không được BHXH TP. Hải Dương chấp nhận duyệt thanh toán.

Công ty TNHH KPF Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề trên.

* Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Liên quan đến thông tin về bác sĩ được ký giấy nghỉ hưởng lương BHXH, theo Phụ lục số 12, Thông tư số 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh lập Danh sách đăng ký chữ ký của người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gửi cơ quan BHXH và không quy định việc danh sách này phải gửi các doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp không có thông tin về bác sĩ được ký giấy hưởng lương BHXH.

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan BHXH cung cấp danh sách đăng ký chữ ký của người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc giám định chữ ký là trách nhiệm của cơ quan công an, việc bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh ký không đúng với chữ ký đã đăng ký với cơ quan BHXH thì bác sĩ đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Về vấn đề ký giấy nghỉ hưởng BHXH của giám đốc bệnh viện, giám đốc bệnh viện thực hiện cả 2 chức năng là bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh và lãnh đạo bệnh viện trong trường hợp có tham gia khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký chữ ký của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan BHXH và hành nghề đúng phạm vi chuyên môn thì việc ký xác nhận chữ ký của chính bác sĩ đó của giám đốc trên 1 giấy nghỉ hưởng lương BHXH, có đóng dấu của bệnh viện là hợp lệ.

Việc BHXH TP. Hải Dương không chấp nhận thanh toán trong trường hợp bác sĩ ký giấy xác nhận nghỉ hưởng lương BHXH không đúng với chuyên khoa đã đăng ký với cơ quan BHXH, Bộ Y tế sẽ có văn bản đề nghị Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng phạm vi, thẩm quyền chuyên khoa đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Để rõ hơn về các quyền lợi người lao động tham gia BHXH, giải đáp các khó khăn, vướng mắc khi thanh toán liên quan đến chuyên môn của Bộ Y tế, đề nghị bà Hằng nghiên cứu Thông tư số 14/2018/TT-BYT và các văn bản có liên quan, liên hệ trực tiếp bằng văn bản đến Bộ Y tế để có hướng dẫn cụ thể giải quyết vướng mắc.

Download giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội file.PDF Tại Đây

Download giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội file.DOC Tại Đây

Chúng tôi vừa gửi tới bạn mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định 2018, những đối tượng nào đang có nhu cầu tham khảo và muốn biết cách viết giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào thì đừng bỏ qua bài gợi ý này nha. Nếu bạn đang muốn viết đơn xin nghỉ việc thì ngoài những văn bản cần thiết khác, mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc này cũng là yếu tố giúp đơn giản hóa mọi quy trình thủ tục hưởng trợ cấp BHXH đó. Chúc bạn xem tin vui. Luôn đồng hành và ủng hộ xoso86.net nhé!

 • Soi cầu XSMB 25/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

  Soi cầu XSMB 25/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

 • Dự đoán XSMN 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 25/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

 • Xo so»Kiến Thức» Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định 2018

  Kết quả XSMB

  • xsmb Thu 2
  • xsmb Thu 3
  • xsmb Thu 4
  • xsmb Thu 5
  • xsmb Thu 6
  • xsmb Thu 7
  • xsmb Chu Nhat

  Kết quả XSMN

  • xsmn Thu 2
  • xsmn Thu 3
  • xsmn Thu 4
  • xsmn Thu 5
  • xsmn Thu 6
  • xsmn Thu 7
  • xsmn Chu Nhat

  Kết quả XSMT

  • xsmt Thu 2
  • xsmt Thu 3
  • xsmt Thu 4
  • xsmt Thu 5
  • xsmt Thu 6
  • xsmt Thu 7
  • xsmt Chu Nhat
  Bài viết liên quan

 • Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản cho người đã nghỉ việc theo luật BHXH 2018


 • Mẫu quy trình xin nghỉ việc & thủ tục viết đơn xin thôi việc cụ thể nhất


 • Hướng dẫn cách viết đơn xin thôi việc hay chuẩn nhất 2018 hiện nay

 • Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương bản mới chuẩn nhất 2018

  Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương bản mới chuẩn nhất 2018

 • Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay chuẩn mới nhất năm 2018

  Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay chuẩn mới nhất năm 2018

 • Mẫu đơn xin thôi việc, nghỉ việc mới nhất 2018

  Mẫu đơn xin thôi việc, nghỉ việc chuẩn mới nhất 2018

 • Cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc hay với 7 bước đơn giản nhất

  Cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc hay với 7 bước đơn giản nhất


 • Cách viết đơn xin phép nghỉ học mới nhất dành cho học sinh & sinh viên

 • Mẫu đơn xin nghỉ thai sản theo quy định mới chuẩn nhất 2018

  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản theo quy định mới chuẩn nhất 2018

 • Mẫu đơn xin xác nhận công tác thông dụng nhất hiện nay

  Mẫu đơn xin xác nhận công tác thông dụng mới nhất 2018 hiện nay

 • Bài viết cùng chủ đề
 • Mẫu đơn xin nghỉ thai sản theo quy định mới chuẩn nhất 2018

  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản theo quy định mới chuẩn nhất 2018

 • Mẫu đơn xin xác nhận công tác thông dụng nhất hiện nay

  Mẫu đơn xin xác nhận công tác thông dụng mới nhất 2018 hiện nay

 • Mẫu đơn xin thực tập chuẩn mới nhất cho sinh viên năm cuối

  Mẫu đơn xin thực tập chuẩn mới nhất 2018 cho sinh viên năm cuối

 • Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay chuẩn mới nhất năm 2018

  Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay chuẩn mới nhất năm 2018

 • Mẫu đơn xin thôi việc, nghỉ việc mới nhất 2018

  Mẫu đơn xin thôi việc, nghỉ việc chuẩn mới nhất 2018

 • Mẫu đơn xin việc viết tay bằng tiếng Việt hay chuẩn nhất

  Mẫu đơn xin việc viết tay bằng tiếng Việt hay chuẩn nhất


 • Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh – Letter of Resignation thông dụng nhất


 • Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản cho người đã nghỉ việc theo luật BHXH 2018

 • Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương bản mới chuẩn nhất 2018

  Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương bản mới chuẩn nhất 2018


 • Mẫu đơn xin việc viết tay bằng tiếng Anh và tiếng Việt phổ biến nhất

 • Có thể bạn quan tâm
  Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: