Luyện tập về tính diện tích – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Luyện tập về tính diện tích toán lớp 5

1. Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ trong SGK trang 104.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Một khu đất có kích thước theo hình vẽ (xem SGK). Tính điện tích khu đất đó.

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận