Luyện tập (trang 94, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Luyện tập trang 94 sách giáo khoa toán lớp 5 1. Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h: a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm. b) a = 2/3 m; b = 1/2 m; h = 9/4 m c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m. >> Xem đáp án tại đây. 2. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập trang 94 sách giáo khoa toán lớp 5

1. Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

b) a = 2/3 m; b = 1/2 m; h = 9/4 m

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

>> Xem đáp án tại đây.

3. Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

Luyện tập trang 94 sách giáo khoa toán lớp 5

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.

b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD.

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập chung (trang 95, SGK) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: