Luyện tập ( trang 72, SGK )- Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Luyện tập trang 72 sách giáo khoa toán lớp 5

1. Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Tìm X:

a) X x 1,8 = 72;

b) X x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) X x 1,36 = 4,76 x 4,08.

>> Xem đáp án tại đây.

3. Biết 5,2 l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

>> Xem đáp án tại đây.

4. Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập chung (trang 72, SGK) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận