Luyện tập (trang 43, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài tập luyện tập trang 43 toán lớp 5 1. So sánh hai số thập phân: 84,2….84,19 Loading... 6,843…6,85 47,5….47,50 90,6…..89,6 >>Xem đáp án tại đây. 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3 >>Xem đáp án tại đây. 3. Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718 >>Xem đáp án tại đây. 4. Tìm số tự nhiên x,biết: a) 0,9 < x<1,2; b) 64,97 < x<65,14. >>Xem...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập luyện tập trang 43 toán lớp 5

1. So sánh hai số thập phân:

84,2….84,19

Loading…

6,843…6,85

47,5….47,50

90,6…..89,6

>>Xem đáp án tại đây.

2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3

>>Xem đáp án tại đây.

3. Tìm chữ số x, biết: 9,7x8 < 9,718

>>Xem đáp án tại đây.

4. Tìm số tự nhiên x,biết:

a) 0,9 < x<1,2;

b) 64,97 < x<65,14.

>>Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập chung(trang 43, SGK) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: