Luyện tập (trang 110, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Luyện tập trang 110 sách giáo khoa toán lớp 5 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm. b) Chiêu dài 4/5 m, chiêu rông 1/3 m và chieu cao 1/4 m. >> Xem đáp án tại đây. 2. Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập trang 110 sách giáo khoa toán lớp 5

1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiêu dài 4/5 m, chiêu rông 1/3 m và chieu cao 1/4 m.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

>> Xem đáp án tại đây.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Luyện tập trang 110 sách giáo khoa toán lớp 5

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau. ___
b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau. ___
c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau. ___
d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau. ___

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: