Luyện tập chung (trang 80, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Luyện tập chung trang 80 sách toán lớp 5 1. Viết các hỗn số sau thành số thập phân: >> Xem đáp án tại đây. 2. Tìm X: a. X x 100 = 1,643 + 7,357; b. 0,16 : X = 2 – 0,4. >> Xem đáp án tại đây. 3. Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập chung trang 80 sách toán lớp 5

1. Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Luyện tập chung trang 80 sách toán lớp 5

>> Xem đáp án tại đây.

2. Tìm X:

a. X x 100 = 1,643 + 7,357;

b. 0,16 : X = 2 – 0,4.

>> Xem đáp án tại đây.

3. Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

>> Xem đáp án tại đây.

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

805 m^2 = …ha.

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C. 0,805

D. 0,0805

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Giới thiệu máy tính bỏ túi tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: